Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa
 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Profil verejného obstarávateľa
Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5
Vazovova 5
Bratislava
812 43

IČO : 00397687


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru 2024\12\31
FIB – SEM mikroskop pre nanoobrábanie 2021\12\31
7586/2020 Didaktická technika - Výskumná infraštruktúra - dodávka prístrojov a zariadení pre oblasť progresívnych materiálov 2021\12\17
Výmena parapetov SjF 2021\10\31
4898/2021 Kyber-fyzikálne modely 2021\10\29
Laboratórny nábytok FCHPT 2021\10\28
11140/2021 Nákup IKT 9/2021 2021\10\01
3794/2021 Odstredivka pre odstreďovanie elektrolyty s výstupnou nádržou 400 litrov 2021\09\29
Nákup vybavenia do učební 9/2021 2021\09\26
8261/2020 POČÍTAČOVÉ SIETE A KONEKTIVITA - VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV 2021\09\20
4464/2019 "FEI VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV" 2021\09\20
Modernizácia priestorov MTF STU Trnava - realizácia Fitness a stojiska na bicykle 2021\09\14
Modernizácia priestorov MTF STU Trnava - realizácia Fitness a stojiska na bicykle 2021\08\06
IKT pre Hi-tech centrum EMC 2021\07\31
Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ - plynových zariadení a tlakových nádob 2021\07\15
9169/2018 "SJF VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV" 2021\04\14
94889716 Kancelárske potreby 2021\03\31
Čistiace a hygienické potreby 2021\02\02
STU FCHPT - Obnova a modernizácia – Stará budova 2020\12\31
Výmena fasádnych parapetov na budove Strojníckej fakulty 2020\12\31
11954-WYS Upratovacie a čistiace služby v ŠD STU v Bratislave 2020\12\31
Dodávka elektrickej energie 2020\10\31
STU_MTF_2020/02 Požiarne schodisko – ŠD/A, M. Uhra 2020\06\16
STU_MTF_2020/01 Požiarne schodisko – ŠD/A, M. Uhra 2020\05\07
8966/2018 "FCHPT VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV" 2020\04\22
Dodávka zemného plynu 2019\11\24
PT 15/2019 Odborné kontroly, servisné služby a odstraňovanie porúch na zariadeniach EPS a HSP 2019\09\03
Výmena fasádnych parapetov na budove Strojníckej fakulty 2019\06\03
26.09.2021 20:19:22