Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa
 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Profil verejného obstarávateľa
Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5
Vazovova 5
Bratislava
812 43

IČO : 00397687


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
IKT 1/2023 Výzva na predkladanie ponúk č. 14 DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru 2024\12\31
Kontaktovacia hrotová stanica s teplotnou stabilizáciou pre polovodičové štruktúry a prvky 2024\06\30
Čistiace a hygienické potreby 2024\03\30
Vybavenie knižnice/študovne/inkubátora 2023\12\31
6131/2023 Didaktická technika pre SvF - aula akademika Bellu 2023\12\31
8866/2023 "INFRAŠTRUKTÚRA A IKT VYBAVENIE PRE FEI STU" 2023\12\31
5414/2023 Vybavenie knižnice /študovne/ inkubátora SvF - blok A 2023\12\31
Rozšírenia existujúcej infraštruktúry určenej pre prevádzku špecifických systémov na FIIT STU 2023\12\29
Dodávka elektrickej energie 2023\12\28
8862/2021 OBNOVA BUDOVY STAVEBNEJ FAKULTY STU V BRATISLAVE - BLOK A 2023\12\15
Laboratórny nábytok FCHPT 2023 2023\11\01
Počítačové siete a konektivita FIIT (Wi-fi prístupové body) 2023\10\31
8861/2021 „OBNOVA A MODERNIZÁCIA AULY AKADEMIKA BELLU SVF STU A PRIĽAHLÝCH PRIESTOROV“ 2023\10\20
IKT 1/2023 Nákup IKT 1/2023 2023\06\26
5318/2023 Počítačové siete a konektivita SvF - blok A 2023\04\30
Laboratórium smart battery systems 2023\04\30
Výmena fasádnych parapetov – uličná časť 2023\04\30
8709/2022 SIEŤOVÉ PRVKY PRE SOFTVÉROVO DEFINOVANÉ SIETE FIIT 2023\04\25
Laboratórium systémov čistých priestorov 2023\03\31
Laboratórium batériových systémov 2023\02\28
5057/2022 Počítačové siete a konektivita 2023\02\22
Prvky pre internet veci 2023\02\01
705/2022 Poistenie majetku a zodpovednosti STU na rok 2023 2023\01\31
692/2022 Kancelársky nábytok pre ŠD Mladosť 2023\01\09
STU FCHPT - Obnova a modernizácia – Stará budova 2022\12\31
647/2022 Dodanie a montáž nábytku do prezliekarní údržby na ŠD Mladosť 2022\12\15
Kyberfyzikálne modely 2022\11\30
Prvky pre internet veci 2022\11\29
Výmena fasádnych parapetov – uličná časť 2022\11\27
15110/2022 Nákup IKT 11/2022 2022\11\21
1271/2022 Modernizácia interiéru MTF STU Trnava – PRIESTOR COWORKING 2022\11\20
Stavebný dozor “ OBNOVA A MODERNIZÁCIA AULY AKADEMIKA BELLU SVF STU A PRIĽAHLÝCH PRIESTOROV ” 2022\10\31
Laboratórny nábytok FCHPT 2022\10\30
13595/2022 Kontrola a servis systémov EPS a HSP 2022\10\26
12170/2022 Modernizácia interiéru MTF STU Trnava – priestor coworking 2022\10\07
689/2022 Dodanie a odber tepla pre MTF STU 2022\10\05
Stavebný dozor “STU FCHPT – Obnova a modernizácia – Stará budova” 2022\09\26
Podpora procesov a zvyšovanie kvality projektov 2022\07\18
Úprava a návrh nových interných predpisov 2022\07\18
4115/2021 Rekonštrukcia bazénovej haly, technických priestorov a príslušenstva 2022\07\15
PT 2/2022, 360/2022 Profylaktické prehliadky, servis a mimoriadne opravy na zariadeniach SO 105 2022\06\24
SPIS - 626/2022 Maliarske, murárske a natieračské práce 2022\06\22
Labview merací multifunkčný set hw+moduly 2022\06\21
Úprava a návrh nových interných predpisov a Podpora procesov a zvyšovanie kvality projektov 2022\06\18
TT2203 Anorganické a organické chemikálie 2022\06\18
Laboratórne reaktory 2022\05\31
PT 1/2022 1365/2022 Kontrola, servis a opravy na zariadeniach klimatizácie a vzduchotechniky 2022\05\30
TT2202 Laboratórne pipety a špičky 2022\05\13
TT2201 Striekačkové filtre 2022\05\10
Dodávka zemného plynu 2022\03\31
Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ – zdvíhacích zariadení, elektrických zariadení a revízie elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov 2022\03\18
Polygrafické služby 2021 2022\02\28
Nákup IKT 01/2022 2022\02\16
8261/2020 POČÍTAČOVÉ SIETE A KONEKTIVITA - VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV 2022\01\29
Vysokovýkonný počítačový systém s viacerými uzlami a úložiskom pre veľké dáta 2022\01\18
FIB – SEM mikroskop pre nanoobrábanie 2021\12\31
14793/2021 Nákup techniky pre projekt Interreg 2021\12\26
7586/2020 Didaktická technika - Výskumná infraštruktúra - dodávka prístrojov a zariadení pre oblasť progresívnych materiálov 2021\12\17
14126/2021 Nákup IKT 12/2021 2021\12\12
13357/2021 Nákup IKT 11/2021 2021\11\21
13183/2021 Nákup výpočtovej techniky 2021\11\14
4898/2021 Kyber-fyzikálne modely 2021\11\09
12439/2021 Nákup IKT 10/2021 2021\11\03
Výmena parapetov SjF 2021\10\31
4097/2021 Priemyselný zdroj jednosmerného prúdu 2021\10\31
PT 2/2021 Kontrola, servis a opravy na zariadeniach klimatizácie a vzduchotechniky 2021\10\22
11140/2021 Nákup IKT 9/2021 2021\10\12
Nákup vybavenia do učební 9/2021 2021\10\06
3794/2021 Odstredivka pre odstreďovanie elektrolyty s výstupnou nádržou 400 litrov 2021\10\01
4464/2019 "FEI VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV" 2021\09\20
Modernizácia priestorov MTF STU Trnava - realizácia Fitness a stojiska na bicykle 2021\09\14
Modernizácia priestorov MTF STU Trnava - realizácia Fitness a stojiska na bicykle 2021\08\06
IKT pre Hi-tech centrum EMC 2021\07\31
Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ - plynových zariadení a tlakových nádob 2021\07\15
9169/2018 "SJF VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV" 2021\04\14
94889716 Kancelárske potreby 2021\03\31
Čistiace a hygienické potreby 2021\02\02
Výmena fasádnych parapetov na budove Strojníckej fakulty 2020\12\31
11954-WYS Upratovacie a čistiace služby v ŠD STU v Bratislave 2020\12\31
Dodávka elektrickej energie 2020\10\31
STU_MTF_2020/02 Požiarne schodisko – ŠD/A, M. Uhra 2020\06\16
STU_MTF_2020/01 Požiarne schodisko – ŠD/A, M. Uhra 2020\05\07
8966/2018 "FCHPT VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV" 2020\04\22
PT 15/2019 Odborné kontroly, servisné služby a odstraňovanie porúch na zariadeniach EPS a HSP 2019\09\03
Výmena fasádnych parapetov na budove Strojníckej fakulty 2019\06\03
21.06.2024 02:44:45