eZakazky - Slovenská technická univerzita v Bratislave

 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Profil verejného obstarávateľa

Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5
Vazovova 5
Bratislava
812 43

IČO : 00397687

Zoznam zákaziek

Kód Názov Názov
9169/2018 „SJF VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV“ 2019\06\25
Výmena fasádnych parapetov na budove Strojníckej fakulty 2019\06\03
8966/2018 "FCHPT VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV" 2019\05\31
26.05.2019 09:03:17