Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa
 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Profil verejného obstarávateľa
Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5
Vazovova 5
Bratislava
812 43

IČO : 00397687


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
8966/2018 "FCHPT VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV" 2020\06\04
STU FCHPT - Obnova a modernizácia – Stará budova 2020\04\30
9169/2018 „SJF VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV“ 2020\04\10
FIB – SEM mikroskop pre nanoobrábanie 2020\03\02
94889716 Kancelárske potreby 2019\11\27
Dodávka zemného plynu 2019\11\24
PT 15/2019 Odborné kontroly, servisné služby a odstraňovanie porúch na zariadeniach EPS a HSP 2019\09\03
Výmena fasádnych parapetov na budove Strojníckej fakulty 2019\06\03
27.02.2020 17:51:55