Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa
 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Profil verejného obstarávateľa
Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5
Vazovova 5
Bratislava
812 43

IČO : 00397687


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
4464/2019 "FEI VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV" 2021\09\20
94889716 Kancelárske potreby 2021\03\31
STU FCHPT - Obnova a modernizácia – Stará budova 2020\12\31
Výmena fasádnych parapetov na budove Strojníckej fakulty 2020\12\31
11954-WYS Upratovacie a čistiace služby v ŠD STU v Bratislave 2020\12\31
7586/2020 Didaktická technika - Výskumná infraštruktúra - dodávka prístrojov a zariadení pre oblasť progresívnych materiálov 2020\12\17
Dodávka elektrickej energie 2020\10\31
9169/2018 "SJF VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV" 2020\10\10
FIB – SEM mikroskop pre nanoobrábanie 2020\07\31
STU_MTF_2020/02 Požiarne schodisko – ŠD/A, M. Uhra 2020\06\16
STU_MTF_2020/01 Požiarne schodisko – ŠD/A, M. Uhra 2020\05\07
8966/2018 "FCHPT VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV" 2020\04\22
Dodávka zemného plynu 2019\11\24
PT 15/2019 Odborné kontroly, servisné služby a odstraňovanie porúch na zariadeniach EPS a HSP 2019\09\03
Výmena fasádnych parapetov na budove Strojníckej fakulty 2019\06\03
01.12.2020 21:31:04