Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa
 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Profil verejného obstarávateľa
Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5
Vazovova 5
Bratislava
812 43

IČO : 00397687


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
8966/2018 "FCHPT VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV" 2020\05\30
9169/2018 „SJF VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV“ 2020\04\10
94889716 Kancelárske potreby 2019\11\27
FIB – SEM mikroskop pre nanoobrábanie 2019\11\14
Dodávka zemného plynu 2019\11\06
PT 15/2019 Odborné kontroly, servisné služby a odstraňovanie porúch na zariadeniach EPS a HSP 2019\09\03
Výmena fasádnych parapetov na budove Strojníckej fakulty 2019\06\03
14.10.2019 02:50:08