Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru

Dynamický nákupný systém |  ID: 10358117 | Kód: IKT 1/2023 Výzva na predkladanie ponúk č. 14

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponúk č. 11 Výzva na predloženie ponúk
2022\07\14
14.07.2022
 Výzva na predloženie ponuky č. 10 Výzva na predloženie ponuky
2022\06\08
08.06.2022
 Výzva na predloženie ponúk č. 9 Výzva na predloženie ponúk
2022\05\05
05.05.2022
 Výzva na predloženie ponúk č. 8 Výzva na predloženie ponúk
2022\05\05
05.05.2022
 Výzva na predloženie ponúk č. 7 Výzva na predloženie ponúk
2022\05\05
05.05.2022
 Výzva na predloženie ponúk č. 6 Výzva na predloženie ponúk
2022\05\05
05.05.2022
 Výzva na predloženie ponúk č. 5 Výzva na predloženie ponúk
2022\05\05
05.05.2022
 Výzva na predloženie ponuky č. 4 Súťažné podklady
2022\05\05
05.05.2022
 Prílohy - popis parametrov Príloha
2021\10\12
12.10.2021
 Výzva na predloženie ponuky č. 3 Výzva na predloženie ponuky
2021\10\12
12.10.2021
 Príloha č.2 Príloha
2021\09\20
20.09.2021
 Výzva na predloženie ponúk č. 2 Výzva na predloženie ponúk
2021\09\20
20.09.2021
 Výzva na predloženie ponuky č. 1 Výzva na predloženie ponuky
2021\09\09
09.09.2021
 Správa Dokumenty zadávateľa
2021\08\12
12.08.2021
 Prílohy č. 1, 2 a 3 Príloha
2021\07\14
14.07.2021
 Súťažné podklady Súťažné podklady
2021\07\14
14.07.2021

 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

22.07.2024 18:21:10