DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru

Dynamický nákupný systém | IKT 1/2023 Výzva na predkladanie ponúk č. 14 | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova, 812 43, Bratislava
Lehota platnosti DNS

DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru

Dynamický nákupný systém |  ID: 10358117 | Kód: IKT 1/2023 Výzva na predkladanie ponúk č. 14

 Registrácia nového dodávateľa
 

22.07.2024 19:15:33