Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

"FEI VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV"

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 32998171 | Kód: 4464/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku č. I vestník EU- 33236-MST Ostatné dokumenty
2021\06\01
01.06.2021
 Oznámenie o výsledku č. I VVO- 33236-MST Ostatné dokumenty
2021\06\01
01.06.2021
 Správa o zákazke - 33236-MST Ostatné dokumenty
2021\04\07
07.04.2021
 Kúpna zmluva časť I. - 33236-MST Ostatné dokumenty
2021\04\07
07.04.2021
 Oznámenie o výsledku VO časť III. a IV. VVO - 33236-MST Ostatné dokumenty
2021\03\25
25.03.2021
 Oznámenie o výsledku VO pre časť III. a IV. Vestník EU - 33236-MST Ostatné dokumenty
2021\03\25
25.03.2021
 Kúpna zmluva časť IV. - 33236-MST Ostatné dokumenty
2021\03\04
04.03.2021
 Kúpna zmluva č. III - 33236-MST Ostatné dokumenty
2021\03\01
01.03.2021
 Oznámenie o zrušení č. II VVO - 33236-MST Ostatné dokumenty
2021\02\08
08.02.2021
 Oznámenie o zrušení časti II. vestník EU - 33236-MST Ostatné dokumenty
2021\02\05
05.02.2021
 Ostatné dokumenty - 33236-MST Ostatné dokumenty
2021\01\28
28.01.2021
 Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky - 33236-MST Ostatné dokumenty
2020\11\18
18.11.2020
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre časť II., III. a IV. - 33236-MST Ostatné dokumenty
2020\11\18
18.11.2020
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre časť I. - 33236-MST Ostatné dokumenty
2020\11\18
18.11.2020
 Informácia o výsledku hodnotenia ponúk - 33236-MST Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\11\18
18.11.2020
 Zápisnica z otvárania ponúk - 33236-MST Ostatné dokumenty
2020\10\29
29.10.2020
 Vysvetlenie - 33236-MST Vysvetlenie
2020\10\19
19.10.2020
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania VVO - 33236-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\09\28
28.09.2020
 Príloha - Obchodné a zmluvné podmienky - 4464/2019 Príloha
2020\09\25
25.09.2020
 Prílohy k SP - 4464/2019 Príloha
2020\09\25
25.09.2020
 Súťažné podklady - 4464/2019 Súťažné podklady
2020\09\25
25.09.2020
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania vestník EU - 4464/2019 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\09\25
25.09.2020
22.07.2024 19:20:18