Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Výmena fasádnych parapetov na budove Strojníckej fakulty

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 11752704

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z vyhodnotenia splnenie podmienok účasti - 10625-WYP Zápisnica z vyhodnotenia splnenie podmienok účasti
2020\09\11
11.09.2020
 Dokumenty zadávateľa - 10625-WYP Dokumenty zadávateľa
2020\09\11
11.09.2020
 Dokumenty zadávateľa - 10625-WYP Dokumenty zadávateľa
2020\09\11
11.09.2020
 Vysvetlenie - 10625-WYP Vysvetlenie
2020\04\09
09.04.2020
 Vysvetlenie - 10625-WYP Vysvetlenie
2020\04\08
08.04.2020
 Vysvetlenie - 10625-WYP Vysvetlenie
2020\04\06
06.04.2020
 Zmena termínov Ostatné dokumenty
2020\03\23
23.03.2020
 Informácia Ostatné dokumenty
2020\03\17
17.03.2020
 Vysvetlenie - 10625-WYP Vysvetlenie
2020\03\10
10.03.2020
 Príloha - Súťažné podklady Príloha
2020\02\27
27.02.2020
 Príloha - Súťažné podklady Príloha
2020\02\27
27.02.2020
 Príloha - Súťažné podklady Príloha
2020\02\27
27.02.2020
 Súťažné podklady - Výmena fasádnych parapetov na budove Str Súťažné podklady
2020\02\27
27.02.2020
 Súťažné podklady - Výmena fasádnych parapetov na budove Str Súťažné podklady
2020\02\27
27.02.2020
22.07.2024 19:28:29