Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Kancelársky nábytok pre ŠD Mladosť

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 31546756 | Kód: 692/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č. 5 - Návrh obchodných podmienok Príloha
2022\12\19
19.12.2022
 Príloha č. 4 - Identifikačné údaje uchádzača Príloha
2022\12\19
19.12.2022
 Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritéria Príloha
2022\12\19
19.12.2022
 Príloha č. 2 - špecifikácia Príloha
2022\12\19
19.12.2022
 Príloha č. 1 - Výkaz výmer - rozpočet Príloha
2022\12\19
19.12.2022
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 692/2022 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2022\12\19
19.12.2022
22.07.2024 19:24:24