Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Didaktická technika pre SvF - aula akademika Bellu

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz) |  ID: 98698921 | Kód: 6131/2023

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Kúpna zmluva - 20028-MST Ostatné dokumenty
2023\08\16
16.08.2023
 Správa o zákazke - 20028-MST Ostatné dokumenty
2023\08\16
16.08.2023
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - 20028-MST Ostatné dokumenty
2023\08\16
16.08.2023
 Informácia o výsledku hodnotenia ponúk - 20028-MST Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\27
27.07.2023
 Zápisnica z otvárania - 20028-MST Zápisnica z otvárania
2023\07\13
13.07.2023
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania VVO - 20028-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\06\27
27.06.2023
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania EU - 6131/2023 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\06\09
09.06.2023
 Projektová dokumentácia - 6131/2023 Príloha
2023\06\09
09.06.2023
 Prílohy k Súťažným podkladom - 6131/2023 Príloha
2023\06\09
09.06.2023
 Návrh zmluvných a obchodných podmienok - 6131/2023 Príloha
2023\06\09
09.06.2023
 Súťažné podklady - 6131/2023 Súťažné podklady
2023\06\09
09.06.2023
22.07.2024 20:13:41