Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Stavebný dozor “ OBNOVA A MODERNIZÁCIA AULY AKADEMIKA BELLU SVF STU A PRIĽAHLÝCH PRIESTOROV ”

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 67437902

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Harmonogram - Stavebný dozor “ OBNOVA A MODERNIZÁCIA Príloha
2022\09\29
29.09.2022
 Výkaz výmer- Stavebný dozor “ OBNOVA A MODERNIZÁCIA Príloha
2022\09\29
29.09.2022
 Výzva na predloženie ponuky - Stavebný dozor “ OBNOVA A MODERNIZÁCIA Výzva na predloženie ponuky
2022\09\29
29.09.2022
 Výzva na predloženie ponuky - Stavebný dozor “ OBNOVA A MODERNIZÁCIA Výzva na predloženie ponuky
2022\09\29
29.09.2022
22.07.2024 20:12:02