Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Anorganické a organické chemikálie

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 50573319 | Kód: TT2203

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - TT2203 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2022\05\30
30.05.2022
22.07.2024 18:40:10