Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Prvky pre internet veci

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 21438253

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - Prvky pre internet veci Príloha
2022\11\14
14.11.2022
 Súťažné podklady - Prvky pre internet veci Súťažné podklady
2022\11\14
14.11.2022
22.07.2024 19:44:57