Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Počítačové siete a konektivita FIIT (Wi-fi prístupové body)

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz) |  ID: 14957977

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania - Počítačové siete a konektivita FIIT (Wi- Zápisnica z otvárania
2023\09\28
28.09.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - Počítačové siete a konektivita FIIT (Wi- Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\08\09
09.08.2023
 Informácia o zmene článku zmluvy - Počítačové siete a konektivita FIIT (Wi- Ostatné dokumenty
2023\07\17
17.07.2023
 Zmena termínov otvárania predkladanie ponúk a otvárania obálok - Počítačové siete a konektivita FIIT (Wi- Ostatné dokumenty
2023\07\14
14.07.2023
 Vysvetlenie 5 - Počítačové siete a konektivita FIIT (Wi- Vysvetlenie
2023\07\09
09.07.2023
 Vysvetlenie - Počítačové siete a konektivita FIIT (Wi- Vysvetlenie
2023\07\04
04.07.2023
 Zmena termínov - Počítačové siete a konektivita FIIT (Wi- Ostatné dokumenty
2023\07\04
04.07.2023
 Vysvetlenie 3- Počítačové siete a konektivita FIIT (Wi- Vysvetlenie
2023\06\28
28.06.2023
 Vysvetlenie 2 - Počítačové siete a konektivita FIIT (Wi- Vysvetlenie
2023\06\26
26.06.2023
 Vysvetlenie - Počítačové siete a konektivita FIIT (Wi- Vysvetlenie
2023\06\15
15.06.2023
 Súťažné podklady - Počítačové siete a konektivita FIIT (Wi- Súťažné podklady
2023\06\12
12.06.2023
22.07.2024 19:58:15