Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Počítačové siete a konektivita SvF - blok A

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz) |  ID: 43738347 | Kód: 5318/2023

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 KZ 9001/022/23 - oprava zv. zmluvy - 5608-MST Ostatné dokumenty
2023\04\27
27.04.2023
 Kúpna zmluva 9001/022/23 - 5608-MST Ostatné dokumenty
2023\04\19
19.04.2023
 Správa o zákazke - 5608-MST Ostatné dokumenty
2023\04\19
19.04.2023
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - 5608-MST Ostatné dokumenty
2023\04\19
19.04.2023
 Informácia o výsledku hodnotenia ponúk - 5608-MST Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\03\28
28.03.2023
 Zápisnica z otvárania ponúk - 5608-MST Ostatné dokumenty
2023\03\21
21.03.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 8 - 5608-MST Vysvetlenie
2023\03\17
17.03.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 7 - 5608-MST Vysvetlenie
2023\03\15
15.03.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 6 - 5608-MST Vysvetlenie
2023\03\14
14.03.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 5 - 5608-MST Vysvetlenie
2023\03\13
13.03.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 4 - 5608-MST Vysvetlenie
2023\03\09
09.03.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 3 - 5608-MST Vysvetlenie
2023\03\09
09.03.2023
 Oznámenie o zmene lehôt - 5608-MST Ostatné dokumenty
2023\03\07
07.03.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 2 - 5608-MST Vysvetlenie
2023\02\27
27.02.2023
 Oprava technickej špecifikácie a zmena lehôt - Počítačové siete a konektivita SvF - blok A Ostatné dokumenty
2023\02\07
07.02.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 1 - Počítačové siete a konektivita SvF - blok A Vysvetlenie
2023\02\07
07.02.2023
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania VVO - Počítačové siete a konektivita SvF - blok A Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\02\07
07.02.2023
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania EU- Počítačové siete a konektivita SvF - blok A Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\02\06
06.02.2023
 Návrh zmluvných a obchodných podmienok - Počítačové siete a konektivita SvF - blok A Príloha
2023\02\06
06.02.2023
 Prílohy k SP - Počítačové siete a konektivita SvF - blok A Príloha
2023\02\06
06.02.2023
 Súťažné podklady - Počítačové siete a konektivita SvF - blo Súťažné podklady
2023\02\06
06.02.2023
22.07.2024 18:31:47