Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Profylaktické prehliadky, servis a mimoriadne opravy na zariadeniach SO 105

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 60869036 | Kód: PT 2/2022, 360/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie o neuložení zákazku účasti vo VO Príloha
2022\06\03
03.06.2022
 Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie o akceptácii RD Príloha
2022\06\03
03.06.2022
 Príloha č. 3 Návrh rámcovej dohody Príloha
2022\06\03
03.06.2022
 Príloha č. 2_Súpis zmluvných zariadení, servisný kalendár a cenník servisných profylaktických prehliadok Príloha
2022\06\03
03.06.2022
 Príloha č.1 Predmet a činnosti servisných úkonov Príloha
2022\06\03
03.06.2022
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - PT 2/2022, 360/2022 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2022\06\03
03.06.2022
22.07.2024 20:13:08