Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Stavebný dozor “STU FCHPT – Obnova a modernizácia – Stará budova”

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 55557526

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - Stavebný dozor “STU FCHPT – Obnova a mo Príloha
2022\09\07
07.09.2022
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Stavebný dozor “STU FCHPT – Obnova a mo Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2022\09\07
07.09.2022
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Stavebný dozor “STU FCHPT – Obnova a mo Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2022\09\07
07.09.2022
22.07.2024 18:46:06