Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Laboratórny nábytok FCHPT

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 61895693

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o vyhodnotení ponúk 2 Ostatné dokumenty
2022\06\09
09.06.2022
 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\01\13
13.01.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk - Laboratórny nábytok FCHPT Ostatné dokumenty
2021\10\28
28.10.2021
 Súťažné podklady - Laboratórny nábytok FCHPT Súťažné podklady
2021\09\17
17.09.2021
 Súťažné podklady - Laboratórny nábytok FCHPT Súťažné podklady
2021\09\17
17.09.2021
22.07.2024 18:33:53