Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

"INFRAŠTRUKTÚRA A IKT VYBAVENIE PRE FEI STU"

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz) |  ID: 94013399 | Kód: 8866/2023

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa o zákazke - 25582-MST Ostatné dokumenty
2023\10\18
18.10.2023
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - 25582-MST Ostatné dokumenty
2023\10\18
18.10.2023
 Kúpna zmluva pre časť 3 - 25582-MST Ostatné dokumenty
2023\10\18
18.10.2023
 Kúpna zmluva pre časť 1 - 25582-MST Ostatné dokumenty
2023\10\18
18.10.2023
 Informácia o výsledku hodnotenia ponúk - 25582-MST Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\09\25
25.09.2023
 Zápisnica z otvárania ponúk - 25582-MST Ostatné dokumenty
2023\09\13
13.09.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 2 - 25582-MST Vysvetlenie
2023\09\12
12.09.2023
 Korigendum - zmena lehôt vestník VO - 25582-MST Ostatné dokumenty
2023\09\12
12.09.2023
 Korigendum - zmena lehôt vestník EU - 25582-MST Ostatné dokumenty
2023\09\12
12.09.2023
 Žiadosť o vysvetlenie 1/2 - doplnenie - 25582-MST Vysvetlenie
2023\09\07
07.09.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 1 - 25582-MST Vysvetlenie
2023\09\06
06.09.2023
 Oznámenie o zmene lehôt - 8866/2023 Ostatné dokumenty
2023\09\05
05.09.2023
 Korigendum - oprava špecifikácie a zmena lehôt VVO - 8866/2023 Ostatné dokumenty
2023\08\11
11.08.2023
 Korigendum - oprava špecifikácie a zmena lehôt EU - 8866/2023 Ostatné dokumenty
2023\08\08
08.08.2023
 Oznámenie o zmene technickej špecifikácie a zmene lehôt - 8866/2023 Ostatné dokumenty
2023\08\03
03.08.2023
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania VVO - 8866/2023 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\08\01
01.08.2023
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania EU - 8866/2023 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\07\31
31.07.2023
 Prílohy k Súťažným podkladom - 8866/2023 Príloha
2023\07\31
31.07.2023
 Návrh zmluvných a obchodných podmienok - 8866/2023 Príloha
2023\07\31
31.07.2023
 Súťažné podklady - 8866/2023 Súťažné podklady
2023\07\31
31.07.2023
22.07.2024 20:09:15