Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka zemného plynu

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 79872417

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 25701-MST Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\11\19
19.11.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - 25701-MST Oznámenie o výsledku - uspel
2019\11\19
19.11.2019
 Zápisnica z otvárania ponúk - 25701-MST Ostatné dokumenty
2019\11\06
06.11.2019
 Súťažné podklady - Dodávka zemného plynu Súťažné podklady
2019\10\02
02.10.2019
 Súťažné podklady - Dodávka zemného plynu Súťažné podklady
2019\10\02
02.10.2019
22.07.2024 18:56:09