Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Odborné kontroly, servisné služby a odstraňovanie porúch na zariadeniach EPS a HSP

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 44454133 | Kód: PT 15/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č. 4 Návrh rámcovej dohody - PT 15/2019 Príloha
2019\08\22
22.08.2019
 Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie - PT 15/2019 Príloha
2019\08\22
22.08.2019
 Príloha č. 2 Špecifikácia s jednotkovými cenami - PT 15/2019 Príloha
2019\08\22
22.08.2019
 Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria - PT 15/2019 Príloha
2019\08\22
22.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Odborné kontroly, servisné služby a odstraňovanie porúch na zariadeniach EPS a HSP PT 15/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\22
22.08.2019
22.07.2024 19:21:59