Odborné kontroly, servisné služby a odstraňovanie porúch na zariadeniach EPS a HSP

Zákazka s nízkou hodnotou | PT 15/2019 | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova, 812 43, Bratislava
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Odborné kontroly, servisné služby a odstraňovanie porúch na zariadeniach EPS a HSP

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 44454133 | Kód: PT 15/2019

 Registrácia nového dodávateľa
 

07.04.2020 19:10:52