DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru

Dynamický nákupný systém | Kód: IKT 1/2023 Výzva na predkladanie ponúk č. 14
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Profil verejného obstarávateľa

Nákup IKT 9/2021

Zákazka v rámci DNS |  ID: 79844151 | Kód: 11140/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk
2021\10\06
06.10.2021
 Príloha č. 2 Príloha
2021\09\20
20.09.2021
 Príloha č. 1 Príloha
2021\09\20
20.09.2021
 Výzva na predloženie ponúk č. 2 Výzva na predloženie ponúk
2021\09\20
20.09.2021
22.07.2024 19:18:55