Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Požiarne schodisko – ŠD/A, M. Uhra

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 71939494 | Kód: STU_MTF_2020/02

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení verejného obstasrávania - Vestník ÚVO - 20310-WYP Ostatné dokumenty
2020\06\11
11.06.2020
 Oznámenie o zrušení verejného obstasrávania - 20310-WYP Ostatné dokumenty
2020\06\11
11.06.2020
 Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk - 21525 - IOX Ostatné dokumenty
2020\06\10
10.06.2020
 Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk - 20310-WYP Ostatné dokumenty
2020\06\03
03.06.2020
 Vysvetlenie č.4 - 20310-WYP Vysvetlenie
2020\05\29
29.05.2020
 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu - 20310-WYP Vyjadrenie k žiadosti o nápravu
2020\05\29
29.05.2020
 Vysvetlenie č.3 - 20310-WYP (Otázka) Vysvetlenie
2020\05\28
28.05.2020
 Vysvetlenie č.2 - 20310-WYP Vysvetlenie
2020\05\28
28.05.2020
 Vysvetlenie č.1 - 20310-WYP Vysvetlenie
2020\05\28
28.05.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 20310-WYP Výzva na predloženie ponuky
2020\05\18
18.05.2020
 Príloha - SP - zmluva_o_dielo__e Príloha
2020\05\18
18.05.2020
 Súťažné podklady - STU_MTF_2020/02_e Súťažné podklady
2020\05\18
18.05.2020
 Výkaz - výmer Príloha
2020\05\11
11.05.2020
 Projektová dokumentácia - požiarna stena Príloha
2020\05\11
11.05.2020
 Projektová dokumentácia - statika Príloha
2020\05\11
11.05.2020
 Projektová dokumentácia - požiarna odolnosť Príloha
2020\05\11
11.05.2020
 Projektová dokumentácia - geodet.zameranie Príloha
2020\05\11
11.05.2020
 Projektová dokumentácia - elektroinštalácia Príloha
2020\05\11
11.05.2020
 Projektová dokumentácia - architektúra Príloha
2020\05\11
11.05.2020
 Prílohy_k_SP Príloha
2020\05\11
11.05.2020
22.07.2024 19:49:28