Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Rozšírenia existujúcej infraštruktúry určenej pre prevádzku špecifických systémov na FIIT STU

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz) |  ID: 87265484

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk - Rozšírenia existujúcej infraštruktúry ur Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
2023\11\10
10.11.2023
 Informácia o vyhodnotení ponúk - Rozšírenia existujúcej infraštruktúry ur Ostatné dokumenty
2023\11\06
06.11.2023
 Vysvetlenie - Rozšírenia existujúcej infraštruktúry ur Vysvetlenie
2023\10\13
13.10.2023
 Príloha - Rozšírenia existujúcej infraštruktúry ur Príloha
2023\09\25
25.09.2023
 Príloha - Rozšírenia existujúcej infraštruktúry ur Príloha
2023\09\22
22.09.2023
 Príloha - Rozšírenia existujúcej infraštruktúry ur Príloha
2023\09\22
22.09.2023
 Príloha - Rozšírenia existujúcej infraštruktúry ur Príloha
2023\09\22
22.09.2023
 Príloha - Rozšírenia existujúcej infraštruktúry ur Príloha
2023\09\22
22.09.2023
 Príloha - Rozšírenia existujúcej infraštruktúry ur Príloha
2023\09\22
22.09.2023
 Príloha - Rozšírenia existujúcej infraštruktúry ur Príloha
2023\09\22
22.09.2023
 Súťažné podklady - Rozšírenia existujúcej infraštruktúry ur Súťažné podklady
2023\09\22
22.09.2023
22.07.2024 19:34:09