Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

IKT pre Hi-tech centrum EMC

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 50964733

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z vyhodnotenia splnenie podmienok účasti - IKT pre Hi-tech centrum EMC Zápisnica z vyhodnotenia splnenie podmienok účasti
2021\06\28
28.06.2021
 Informácia o výsledku časť 1. - IKT pre Hi-tech centrum EMC Dokumenty zadávateľa
2021\06\28
28.06.2021
 Oznámenie o nezrušení časť I. Dokumenty zadávateľa
2021\05\18
18.05.2021
 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - IKT pre Hi-tech centrum EMC Dokumenty zadávateľa
2021\03\30
30.03.2021
 zápisnica vyhodnotenie - IKT pre Hi-tech centrum EMC Dokumenty zadávateľa
2021\03\30
30.03.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk - IKT pre Hi-tech centrum EMC Ostatné dokumenty
2021\03\01
01.03.2021
 Vysvetlenie II- IKT pre Hi-tech centrum EMC Vysvetlenie
2021\02\16
16.02.2021
 Vysvetlenie - IKT pre Hi-tech centrum EMC Vysvetlenie
2021\01\26
26.01.2021
 Súťažné podklady - IKT pre Hi-tech centrum EMC Súťažné podklady
2021\01\18
18.01.2021
22.07.2024 20:05:04