Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Didaktická technika - Výskumná infraštruktúra - dodávka prístrojov a zariadení pre oblasť progresívnych materiálov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 81759452 | Kód: 7586/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku VO EU - 43123-MST Ostatné dokumenty
2021\06\09
09.06.2021
 Oznámenie o výsledku VO VVO - 43123-MST Ostatné dokumenty
2021\06\09
09.06.2021
 Správa o zákazke - 43123-MST Ostatné dokumenty
2021\06\01
01.06.2021
 Kúpna zmluva č. III - 43123-MST Ostatné dokumenty
2021\06\01
01.06.2021
 Kúpna zmluva č. II - 43123-MST Ostatné dokumenty
2021\06\01
01.06.2021
 Kúpna zmluva č. I - 43123-MST Ostatné dokumenty
2021\06\01
01.06.2021
 Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu - 43123-MST Ostatné dokumenty
2021\02\18
18.02.2021
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - doplnenie - 43123-MST Ostatné dokumenty
2021\02\18
18.02.2021
 Informácia o výsledku hodnotenia ponúk - 43123-MST Ostatné dokumenty
2021\02\11
11.02.2021
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - 43123-MST Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\02\11
11.02.2021
 Zápisnica z otvárania - 43123-MST Ostatné dokumenty
2021\01\15
15.01.2021
 Oznámenie k otváraniu ponúk - 43123-MST Ostatné dokumenty
2021\01\08
08.01.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď II. - 43123-MST Vysvetlenie
2021\01\04
04.01.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď - 43123-MST Vysvetlenie
2021\01\02
02.01.2021
 Oprava - Súťažné podklady + predĺženie lehôt - 43123-MST Ostatné dokumenty
2020\12\07
07.12.2020
 Prílohy k Súťažným podkladom - 43123-MST Príloha
2020\11\18
18.11.2020
 Obchodné a zmluvné podmienky - 43123-MST Príloha
2020\11\18
18.11.2020
 Súťažné podklady - 43123-MST Súťažné podklady
2020\11\18
18.11.2020
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania VVO - 43123-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\11\18
18.11.2020
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania EÚ- 43123-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\11\18
18.11.2020
22.07.2024 19:01:25