Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Výmena fasádnych parapetov – uličná časť

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) |  ID: 95984798

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Dokumenty zadávateľa - Výmena fasádnych parapetov – uličná časť Dokumenty zadávateľa
2022\11\22
22.11.2022
 Dokumenty zadávateľa - Výmena fasádnych parapetov – uličná časť Dokumenty zadávateľa
2022\11\22
22.11.2022
 Dokumenty zadávateľa - Výmena fasádnych parapetov – uličná časť Dokumenty zadávateľa
2022\11\22
22.11.2022
 Ostatné dokumenty - Výmena fasádnych parapetov – uličná časť - Oprava zápisnice z otvárania ponúk cena bez DPH Ostatné dokumenty
2022\10\12
12.10.2022
 Zápisnica z otvárania obálok - Výmena fasádnych parapetov – uličná časť Zápisnica z otvárania
2022\09\14
14.09.2022
 Vysvetlenie - Výmena fasádnych parapetov – uličná časť Vysvetlenie
2022\09\02
02.09.2022
 Oznámenie o zmene termínov - Výmena fasádnych parapetov – uličná časť Ostatné dokumenty
2022\09\01
01.09.2022
 Vysvetlenie - Výmena fasádnych parapetov – uličná časť Vysvetlenie
2022\08\31
31.08.2022
 Vysvetlenie - Výmena fasádnych parapetov – uličná časť Vysvetlenie
2022\08\26
26.08.2022
 Príloha - Výmena fasádnych parapetov – uličná časť Príloha
2022\08\11
11.08.2022
 Súťažné podklady - Výmena fasádnych parapetov – uličná časť Súťažné podklady
2022\08\11
11.08.2022
 Súťažné podklady - Výmena fasádnych parapetov – uličná časť Súťažné podklady
2022\08\11
11.08.2022
 Súťažné podklady - Výmena fasádnych parapetov – uličná časť Súťažné podklady
2022\08\11
11.08.2022
22.07.2024 19:05:49