Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Čistiace a hygienické potreby

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 19611251

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Odôvodnenie nezrušenia postupu - Čistiace a hygienické potreby Dokumenty zadávateľa
2024\03\04
04.03.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - Čistiace a hygienické potreby Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\03\04
04.03.2024
 Oprava Prílohy č. 9 - Čistiace a hygienické potreby Vysvetlenie
2024\02\19
19.02.2024
 Príloha - Čistiace a hygienické potreby Príloha
2024\01\30
30.01.2024
 Súťažné podklady - Čistiace a hygienické potreby Súťažné podklady
2024\01\30
30.01.2024
22.07.2024 18:45:28