DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru

Dynamický nákupný systém | Kód: IKT 1/2023 Výzva na predkladanie ponúk č. 14
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Profil verejného obstarávateľa

Nákup IKT 11/2022

Zákazka v rámci DNS |  ID: 88764597 | Kód: 15110/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponúk č. 13 Výzva na predloženie ponúk
2022\11\04
04.11.2022
22.07.2024 18:48:26