Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Poistenie majetku a zodpovednosti STU na rok 2023

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 12726206 | Kód: 705/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 705/2022 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2022\12\14
14.12.2022
22.07.2024 18:47:49