Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Kontrola a servis systémov EPS a HSP

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 34485082 | Kód: 13595/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky
2022\10\07
07.10.2022
22.07.2024 19:52:16