Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Laboratórium smart battery systems

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz) |  ID: 32772070

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o vyhodnotení ponúk - Laboratórium smart battery systems Ostatné dokumenty
2023\01\30
30.01.2023
 Zápisnica z otvárania - Laboratórium smart battery systems Zápisnica z otvárania
2022\11\29
29.11.2022
 Vysvetlenie - Laboratórium smart battery systems Vysvetlenie
2022\11\21
21.11.2022
 Informácia o zmene termínov 2 - Laboratórium smart battery systems Ostatné dokumenty
2022\11\16
16.11.2022
 Súťažné podklady (oprava termínov a opisu predmetu)- Laboratórium smart battery systems Súťažné podklady
2022\10\28
28.10.2022
 Zmena termínov a opisu predmetu - Laboratórium smart battery systems Ostatné dokumenty
2022\10\28
28.10.2022
 Súťažné podklady - Laboratórium smart battery systems Súťažné podklady
2022\10\05
05.10.2022
 Súťažné podklady - Laboratórium smart battery systems Súťažné podklady
2022\10\05
05.10.2022
22.07.2024 19:45:39