Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Kyber-fyzikálne modely

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 75190433 | Kód: 4898/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - oprava zrušenie VVO - 26801-WYT Ostatné dokumenty
2021\11\09
09.11.2021
 Ostatné dokumenty - 26801-WYT Ostatné dokumenty
2021\11\09
09.11.2021
 Oznámenie o zrušení verejného obstarávania - 26801-WYT Ostatné dokumenty
2021\10\11
11.10.2021
 Správa o zákazke - 26801-WYT Ostatné dokumenty
2021\09\07
07.09.2021
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - 26801-WYT Ostatné dokumenty
2021\09\07
07.09.2021
 Ostatné dokumenty - 26801-WYT Ostatné dokumenty
2021\07\27
27.07.2021
 Oznámenie o zrušení dokumentu - 26801-WYT Ostatné dokumenty
2021\07\13
13.07.2021
 Informácia o vyhodnotení ponúk - 26801-WYT Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\07\12
12.07.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk - 26801-WYT Ostatné dokumenty
2021\06\18
18.06.2021
 Vysvetlenie - 26801-WYT Vysvetlenie
2021\06\10
10.06.2021
 Obchodné a zmluvné podmienky - 26801-WYT Príloha
2021\05\11
11.05.2021
 Prílohy k Súťažným podkladom - 26801-WYT Príloha
2021\05\11
11.05.2021
 Súťažné podklady - 26801-WYT Súťažné podklady
2021\05\11
11.05.2021
22.07.2024 19:14:35