Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ – zdvíhacích zariadení, elektrických zariadení a revízie elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 89852466

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa Dokumenty zadávateľa
2022\03\18
18.03.2022
 Zmluva Dokumenty zadávateľa
2022\03\18
18.03.2022
 ponuka KB SYSTEM Ostatné dokumenty
2022\03\18
18.03.2022
 ponuka PPA ENERGO Ostatné dokumenty
2022\03\18
18.03.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk
2022\03\18
18.03.2022
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk č. 2 Zápis z vyhodnotenia
2022\03\18
18.03.2022
 Zápisnica z vyhodnoteniaponúk č.1 Zápis z vyhodnotenia
2022\03\18
18.03.2022
 Informácia o výsedku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\02\16
16.02.2022
 Vysvetlenie a doplnenie informácií uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk Vysvetlenie
2021\12\15
15.12.2021
 Prílohy k ,,Doplneniu poskytnutých informácií" Príloha
2021\12\14
14.12.2021
 Doplnenie poskytnutých informácií Výzva na účasť v aukcii
2021\12\14
14.12.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 58164 - WYS Výzva na predloženie ponuky
2021\12\08
08.12.2021
 Prílohy k SP - 58164 - WYS Príloha
2021\12\08
08.12.2021
 Súťažné podklady - 58164 - WYS Súťažné podklady
2021\12\08
08.12.2021
22.07.2024 19:08:37