Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Úprava a návrh nových interných predpisov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 77735448

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponúk - Úprava a návrh nových interných predpiso Výzva na predloženie ponúk
2022\07\01
01.07.2022
 Výzva na predloženie ponúk - Úprava a návrh nových interných predpiso Výzva na predloženie ponúk
2022\07\01
01.07.2022
22.07.2024 18:09:33