Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Kontrola, servis a opravy na zariadeniach klimatizácie a vzduchotechniky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 91753736 | Kód: PT 2/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č. 5 Rozsah vykonávaných činností - PT 2/2021 Príloha
2021\10\07
07.10.2021
 Príloha č. 4 Špecifikácia zariadení klimatitácie a vzduchotechniky - PT 2/2021 Príloha
2021\10\07
07.10.2021
 Príloha č. 3 Návrh rámcovej dohody - PT 2/2021 Príloha
2021\10\07
07.10.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - PT 2/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\10\07
07.10.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - PT 2/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\10\07
07.10.2021
22.07.2024 19:09:12