DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru

Dynamický nákupný systém | Kód: IKT 1/2023 Výzva na predkladanie ponúk č. 14
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Profil verejného obstarávateľa

Nákup techniky pre projekt Interreg

Zákazka v rámci DNS |  ID: 46457160 | Kód: 14793/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o zrušení zákazky Ostatné dokumenty
2021\12\21
21.12.2021
 Príloha č. 1 Príloha
2021\12\10
10.12.2021
 Výzva na predloženie ponúk č. 7 Výzva na predloženie ponúk
2021\12\10
10.12.2021
22.07.2024 18:43:32