Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Výmena fasádnych parapetov – uličná časť

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) |  ID: 81308144

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - Výmena fasádnych parapetov – uličná časť Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\02\08
08.02.2023
 Vysvetlenie - Výmena fasádnych parapetov – uličná časť Vysvetlenie
2023\01\12
12.01.2023
 Vysvetlenie - Výmena fasádnych parapetov – uličná časť Vysvetlenie
2023\01\11
11.01.2023
 Vysvetlenie - Výmena fasádnych parapetov – uličná časť Vysvetlenie
2023\01\04
04.01.2023
 Zmena termínov - Výmena fasádnych parapetov – uličná časť Vysvetlenie
2023\01\02
02.01.2023
 Vysvetlenie - Výmena fasádnych parapetov – uličná časť Vysvetlenie
2022\12\13
13.12.2022
 Príloha - Výmena fasádnych parapetov – uličná časť Príloha
2022\12\05
05.12.2022
 Príloha - Výmena fasádnych parapetov – uličná časť Príloha
2022\12\05
05.12.2022
 Súťažné podklady - Výmena fasádnych parapetov – uličná časť Súťažné podklady
2022\12\05
05.12.2022
22.07.2024 18:30:27