Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Maliarske, murárske a natieračské práce

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 68277665 | Kód: SPIS - 626/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č. 1 - špecifikácia prác Príloha
2022\05\26
26.05.2022
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - SPIS - 626/2022 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2022\05\26
26.05.2022
22.07.2024 20:03:56