Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka elektrickej energie

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 50392448

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z vyhodnotenia splnenie podmienok účasti - Dodávka elektrickej energie Zápisnica z vyhodnotenia splnenie podmienok účasti
2020\09\29
29.09.2020
 Dokumenty zadávateľa - Dodávka elektrickej energie Dokumenty zadávateľa
2020\09\29
29.09.2020
 Zápisnica z otvárania ponúk - Dodávka elektrickej energie Ostatné dokumenty
2020\09\16
16.09.2020
 Vysvetlenie - Dodávka elektrickej energie Vysvetlenie
2020\09\03
03.09.2020
 Vysvetlenie - Dodávka elektrickej energie Vysvetlenie
2020\09\02
02.09.2020
 Súťažné podklady - Dodávka elektrickej energie Súťažné podklady
2020\08\10
10.08.2020
 Súťažné podklady - Dodávka elektrickej energie Súťažné podklady
2020\08\10
10.08.2020
22.07.2024 20:07:29