Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Prvky pre internet veci

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 77394580

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - Prvky pre internet veci Príloha
2023\01\18
18.01.2023
 Výzva na predloženie ponuky - Prvky pre internet veci Výzva na predloženie ponuky
2023\01\18
18.01.2023
22.07.2024 18:53:16