Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Priemyselný zdroj jednosmerného prúdu

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 30380665 | Kód: 4097/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie informácií Vysvetlenie
2021\10\22
22.10.2021
 Výzva na predloženie ponúk_príloha č. 2 Výzva na predloženie ponúk
2021\10\19
19.10.2021
 Výzva na predloženie ponúk Výzva na predloženie ponúk
2021\10\19
19.10.2021
22.07.2024 19:43:33