Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Kontaktovacia hrotová stanica s teplotnou stabilizáciou pre polovodičové štruktúry a prvky

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz) |  ID: 67126159

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk - Kontaktovacia hrotová stanica s teplotno Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
2024\05\27
27.05.2024
 Zápisnica z otvárania ponúk - Kontaktovacia hrotová stanica s teplotno Ostatné dokumenty
2024\05\27
27.05.2024
 Príloha - Kontaktovacia hrotová stanica s teplotno Príloha
2024\04\24
24.04.2024
 Súťažné podklady - Kontaktovacia hrotová stanica s teplotno Súťažné podklady
2024\04\24
24.04.2024
22.07.2024 19:33:00