DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru

Dynamický nákupný systém | Kód: IKT 1/2023 Výzva na predkladanie ponúk č. 14
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Profil verejného obstarávateľa

Nákup vybavenia do učební 9/2021

Zákazka v rámci DNS |  ID: 90493008

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania ponúk - Nákup vybavenia do učební 9/2021 Zápisnica z otvárania ponúk
2021\10\06
06.10.2021
 Vysvetlenie informácií Vysvetlenie
2021\09\14
14.09.2021
 Výzva na predloženie ponúk - Nákup vybavenia do učební 9/2021 Výzva na predloženie ponúk
2021\09\09
09.09.2021
 Príloha č. 3 Príloha
2021\09\09
09.09.2021
 Príloha č.1 a 2 Príloha
2021\09\09
09.09.2021
22.07.2024 20:16:00