Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Dodanie a montáž nábytku do prezliekarní údržby na ŠD Mladosť

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 64279027 | Kód: 647/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 647/2022 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2022\11\24
24.11.2022
 Príloha č. 1 - tabuľka Príloha
2022\11\24
24.11.2022
 Príloha č. 4 Príloha
2022\11\24
24.11.2022
 Príloha č. 3 Príloha
2022\11\24
24.11.2022
 Príloha č. 2 Príloha
2022\11\24
24.11.2022
 Príloha č. 1 Príloha
2022\11\24
24.11.2022
22.07.2024 20:17:07