DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru

Dynamický nákupný systém | Kód: IKT 1/2023 Výzva na predkladanie ponúk č. 14
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Profil verejného obstarávateľa

Nákup IKT 10/2021

Zákazka v rámci DNS |  ID: 32828409 | Kód: 12439/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 prílohy Výzva na predloženie ponuky
2021\10\12
12.10.2021
 Výzva na predloženie ponúk č.3 Výzva na predloženie ponúk
2021\10\12
12.10.2021
22.07.2024 19:56:49