Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Kyberfyzikálne modely

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 42322111

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponúk - Kyberfyzikálne modely Výzva na predloženie ponúk
2022\07\18
18.07.2022
 Výzva na predloženie ponúk - Kyberfyzikálne modely Výzva na predloženie ponúk
2022\07\18
18.07.2022
22.07.2024 19:28:16