Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

OBNOVA BUDOVY STAVEBNEJ FAKULTY STU V BRATISLAVE - BLOK A

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 32062507 | Kód: 8862/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku VVO - 16566-MSP Ostatné dokumenty
2022\12\12
12.12.2022
 Oznámenie o výsledku vestník EU - 16566-MSP Ostatné dokumenty
2022\12\12
12.12.2022
 Zmluva o dielo - 16566-MSP Ostatné dokumenty
2022\12\05
05.12.2022
 Správa o zákazke - 16566-MSP Ostatné dokumenty
2022\12\05
05.12.2022
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - 16566-MSP Ostatné dokumenty
2022\12\05
05.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 16566-MSP Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\09\05
05.09.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk - 16566-MSP Ostatné dokumenty
2022\08\02
02.08.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 56 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\07\30
30.07.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 54 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\07\29
29.07.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 53 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\07\29
29.07.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 55 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\07\29
29.07.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 51 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\07\28
28.07.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 52 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\07\27
27.07.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 50 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\07\27
27.07.2022
 Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie 49 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\07\20
20.07.2022
 Oznámenie o zmene lehôt - 16566-MSP Ostatné dokumenty
2022\07\14
14.07.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 47 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\06\28
28.06.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 46 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\06\28
28.06.2022
 Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie 48 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\06\28
28.06.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 44 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\06\20
20.06.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 45 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\06\20
20.06.2022
 Oznámenie o zmene lehôt - 16566-MSP Ostatné dokumenty
2022\06\06
06.06.2022
 Oznámenie o doručení námietky - 16566-MSP Ostatné dokumenty
2022\06\06
06.06.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 43 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\06\01
01.06.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 42 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\31
31.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 38 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\31
31.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 39 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\30
30.05.2022
 Oznámenie o zmene lehôt - 16566-MSP Ostatné dokumenty
2022\05\27
27.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 40 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\27
27.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 41 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\26
26.05.2022
 Aktualizácia Výkaz - výmer - 16566-MSP Ostatné dokumenty
2022\05\25
25.05.2022
 Oznámenie k aktualizácii Výkazu-výmer - 16566-MSP Ostatné dokumenty
2022\05\25
25.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 37 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\25
25.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 36 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\25
25.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 35 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\25
25.05.2022
 Oznámenie o zmene lehôt - 16566-MSP Ostatné dokumenty
2022\05\24
24.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 25 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\23
23.05.2022
 Dokumenty k ŽoV č. 34 - 16566-MSP Ostatné dokumenty
2022\05\23
23.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 34 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\23
23.05.2022
 Príloha k ŽoV 32 - 16566-MSP Ostatné dokumenty
2022\05\23
23.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 32 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\23
23.05.2022
 žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 33 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\23
23.05.2022
 Návrh zmluvných a obchodných podmienok - upravený - 16566-MSP Ostatné dokumenty
2022\05\23
23.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 31/2 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\23
23.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 19 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\23
23.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 18 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\23
23.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 15 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\23
23.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 24 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\18
18.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 26 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\12
12.05.2022
 Odpoveď na ŽOV 22 - výkresy - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\12
12.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 22 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\12
12.05.2022
 Oznámenie o zmene lehôt - dopln. - 16566-MSP Ostatné dokumenty
2022\05\11
11.05.2022
 Oznámenie o zmene lehôt - 16566-MSP Ostatné dokumenty
2022\05\11
11.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 23 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\09
09.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 21 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\06
06.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 31 (otázka 1,2) - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\05
05.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 17 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\05
05.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 16 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\05
05.05.2022
 Odpoveď na ŽOV 30 - aktualizácia VV - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\05
05.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 30 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\05
05.05.2022
 Odpoveď na ŽOV 12 - dokumentácia - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\03
03.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 12 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\03
03.05.2022
 Odpoveď na ŽOV 14 - dokumentácia - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\03
03.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 14 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\03
03.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 13 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\03
03.05.2022
 Oznámenie o zmene lehôt opr. opr. - 16566-MSP Ostatné dokumenty
2022\05\03
03.05.2022
 Oznámenie o zmene lehôt opr. - 16566-MSP Ostatné dokumenty
2022\05\02
02.05.2022
 Oznámenie o zmene lehôt - 16566-MSP Ostatné dokumenty
2022\05\02
02.05.2022
 Ostatné dokumenty - 16566-MSP Ostatné dokumenty
2022\05\02
02.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 20 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\05\02
02.05.2022
 VV interiér - aktualizácia - 16566-MSP Ostatné dokumenty
2022\04\26
26.04.2022
 VV obvodový plášť - aktualizácia - 16566-MSP Ostatné dokumenty
2022\04\26
26.04.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 10 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\04\26
26.04.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 7 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\04\26
26.04.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 11 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\04\25
25.04.2022
 Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie 9,1 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\04\12
12.04.2022
 Odpoveď na žiadosť 8 - obhliadka - 16566-MSP Ostatné dokumenty
2022\04\11
11.04.2022
 Oznámenie o doplnení dokumentácie a zmene lehôt - 16566-MSP Ostatné dokumenty
2022\04\11
11.04.2022
 Doplnenie dokumentácie - svietidlá - 16566-MSP Ostatné dokumenty
2022\04\10
10.04.2022
 Doplnenie dokumentácie - bleskozvod - 16566-MSP Ostatné dokumenty
2022\04\10
10.04.2022
 Doplnenie dokumentácie - VV obv. plášť - 16566-MSP Ostatné dokumenty
2022\04\10
10.04.2022
 Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie 6 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\04\10
10.04.2022
 Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie 4 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\04\10
10.04.2022
 Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie 3 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\04\10
10.04.2022
 Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie 2 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\04\10
10.04.2022
 Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie 1 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\04\10
10.04.2022
 Vysvetlenie 5 - 16566-MSP Vysvetlenie
2022\04\01
01.04.2022
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 16566-MSP Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\03\16
16.03.2022
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania EU- 8862/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\03\15
15.03.2022
 Neocenený Výkaz výmer obvodový plášť - 8862/2021 Ostatné dokumenty
2022\03\15
15.03.2022
 Neocenený Výkaz výmer interiér - 8862/2021 Ostatné dokumenty
2022\03\15
15.03.2022
 Projektová dokumentácia obvodový plášť - 8862/2021 Ostatné dokumenty
2022\03\15
15.03.2022
 Projektová dokumentácia interiér - 8862/2021 Ostatné dokumenty
2022\03\15
15.03.2022
 Prílohy k Súťažným podkladom 8862/2021 Príloha
2022\03\15
15.03.2022
 Návrh zmluvných a obchodných podmienok - 8862/2021 Príloha
2022\03\15
15.03.2022
 Súťažné podklady - 8862/2021 Súťažné podklady
2022\03\15
15.03.2022
22.07.2024 20:03:19