Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Počítačové siete a konektivita

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 93250609 | Kód: 5057/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku verejného obstarávania VVO - 14765-MST Ostatné dokumenty
2022\07\07
07.07.2022
 Oznámenie o výsledku verejného obstarávania VO EU - 14765-MST Ostatné dokumenty
2022\07\07
07.07.2022
 Kúpna zmluva č. 9001-0027-22 pre časť II - 14765-MST Ostatné dokumenty
2022\06\27
27.06.2022
 Kúpna zmluva č.9001/0031/22 pre časť I - 14765-MST Ostatné dokumenty
2022\06\27
27.06.2022
 Správa o zákazke - 14765-MST Ostatné dokumenty
2022\06\27
27.06.2022
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a posúdenia splnenia podmienok účasti - 14765-MST Ostatné dokumenty
2022\06\27
27.06.2022
 Informácia o vyhodnotení ponúk - 14765-MST Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\05\25
25.05.2022
 Informácia o vyhodnotení ponúk - 14765-MST Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\05\16
16.05.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk -opr. - 14765-MST Ostatné dokumenty
2022\04\06
06.04.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk - 14765-MST Ostatné dokumenty
2022\04\06
06.04.2022
 Oznámenie o zmene lehoty dodania - 14765-MST Ostatné dokumenty
2022\03\29
29.03.2022
 Vysvetlenie - 14765-MST Vysvetlenie
2022\03\29
29.03.2022
 Vysvetlenie 1 - 14765-MST Vysvetlenie
2022\03\17
17.03.2022
 Predlženie termínu obhliadky miesta pre časť II - 14765-MST Ostatné dokumenty
2022\03\14
14.03.2022
 Oznámenie o zmene technickej špecifikácie a zmene lehôt - 14765-MST Ostatné dokumenty
2022\03\10
10.03.2022
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 14765-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\03\09
09.03.2022
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 14765-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\03\09
09.03.2022
 Prílohy k Súťažným podkladom - 5057/2022 Príloha
2022\02\22
22.02.2022
 Návrh zmluvných a obchodných podmienok - 5057/2022 Príloha
2022\02\22
22.02.2022
 Súťažné podklady - 5057/2022 Súťažné podklady
2022\02\22
22.02.2022
22.07.2024 20:11:29