Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

„OBNOVA A MODERNIZÁCIA AULY AKADEMIKA BELLU SVF STU A PRIĽAHLÝCH PRIESTOROV“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 30164448 | Kód: 8861/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Dodatok č. 1 k ZoD - 16567-MSP Ostatné dokumenty
2023\06\08
08.06.2023
 Oznámenie o výsledku VO VVO - 16567-MSP Ostatné dokumenty
2022\10\17
17.10.2022
 Oznámenie o výsledku VO EU - 16567-MSP Ostatné dokumenty
2022\10\17
17.10.2022
 Zmluva o dielo - 16567-MSP Ostatné dokumenty
2022\10\10
10.10.2022
 Správa o zákazke - 16567-MSP Ostatné dokumenty
2022\10\10
10.10.2022
 Zápisnica z vyhodnotenia - 16567-MSP Ostatné dokumenty
2022\10\10
10.10.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk II. - 16567-MSP Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\09\12
12.09.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 16567-MSP Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\09\05
05.09.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk - 16567-MSP Ostatné dokumenty
2022\08\02
02.08.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 44 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\07\28
28.07.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 45 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\07\27
27.07.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 43 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\07\27
27.07.2022
 Oznámenie o zmene lehôt - 16567-MSP Ostatné dokumenty
2022\07\14
14.07.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 42 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\06\28
28.06.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 41 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\06\28
28.06.2022
 Oznámenie o zmene lehôt - 16567-MSP Ostatné dokumenty
2022\06\06
06.06.2022
 Oznámenie o doručení námietky - 16567-MSP Ostatné dokumenty
2022\06\06
06.06.2022
 Oznámenie o zmene lehôt - 16567-MSP Ostatné dokumenty
2022\05\27
27.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 39 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\05\26
26.05.2022
 Oznámenie o zmene lehôt - 16567-MSP Ostatné dokumenty
2022\05\24
24.05.2022
 Dokument k ŽoV 40 - 16567-MSP Ostatné dokumenty
2022\05\23
23.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 40 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\05\23
23.05.2022
 Návrh zmluvných a obchodných podmienok - upravený - 16567-MSP Ostatné dokumenty
2022\05\23
23.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 32 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\05\23
23.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 28/2 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\05\23
23.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 26 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\05\23
23.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 25 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\05\23
23.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 24 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\05\23
23.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 38 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\05\19
19.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 37 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\05\18
18.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 34 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\05\18
18.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 33 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\05\18
18.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 30 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\05\18
18.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 36 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\05\13
13.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 35 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\05\13
13.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 31 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\05\13
13.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 29 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\05\13
13.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 23 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\05\13
13.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 22 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\05\13
13.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 21 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\05\13
13.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 20 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\05\13
13.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 19 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\05\13
13.05.2022
 Oznámenie o zmene lehôt - 16567-MSP Ostatné dokumenty
2022\05\11
11.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 28 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\05\06
06.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 27 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\05\02
02.05.2022
 Príloha č. 2 k SP - aktualizácia - 16567-MSP Ostatné dokumenty
2022\05\02
02.05.2022
 Oznámenie o zverejnení dokumentu - 16567-MSP Ostatné dokumenty
2022\05\02
02.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 2/17 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\04\20
20.04.2022
 Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie 1/17 - doplnenie - 16567-MSP Ostatné dokumenty
2022\04\14
14.04.2022
 Oznámenie o doplnení dokumentácie a zmene lehôt - 16567-MSP Ostatné dokumenty
2022\04\14
14.04.2022
 Doplnenie dokumentácie - 16567-MSP Ostatné dokumenty
2022\04\14
14.04.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 1/17 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\04\14
14.04.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 18 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\04\13
13.04.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 13 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\04\12
12.04.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 15 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\04\11
11.04.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 10 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\04\11
11.04.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 9 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\04\11
11.04.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 8 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\04\11
11.04.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 7 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\04\11
11.04.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 6 doplnenie - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\04\11
11.04.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 5 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\04\11
11.04.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 4 doplnenie - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\04\11
11.04.2022
 Doplnenie dokumentácie - VV zadanie pdf. - 16567-MSP Ostatné dokumenty
2022\04\11
11.04.2022
 Doplnenie dokumentácie - VV zadanie - 16567-MSP Ostatné dokumenty
2022\04\11
11.04.2022
 Doplnenie PD - 16567-MSP Ostatné dokumenty
2022\04\11
11.04.2022
 Odpoveď na žiadosť 14 - obhliadka - 16567-MSP Ostatné dokumenty
2022\04\11
11.04.2022
 Oznámenie o zmene lehôt a obhliadke - 16567-MSP Ostatné dokumenty
2022\04\11
11.04.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 12 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\04\07
07.04.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 11 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\04\06
06.04.2022
 Vysvetlenie - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\03\30
30.03.2022
 Oznámenie o zverejnení VV a zmene lehôt - 16567-MSP Ostatné dokumenty
2022\03\30
30.03.2022
 Výkaz - Výmer podrobné zadanie - 16567-MSP Príloha
2022\03\30
30.03.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 3- 16567-MSP Vysvetlenie
2022\03\24
24.03.2022
 Žiadosť o vysvetlenie SP - odpoveď 2 - 16567-MSP Vysvetlenie
2022\03\23
23.03.2022
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 16567-MSP Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\03\16
16.03.2022
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania EU- 8861/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\03\15
15.03.2022
 Neocenený Výkaz Výmer - 8861/2021 Ostatné dokumenty
2022\03\15
15.03.2022
 Projektová dokumentácia - 8861/2021 Ostatné dokumenty
2022\03\15
15.03.2022
 Prílohy k SP - 8861/2021 Príloha
2022\03\15
15.03.2022
 Návrh zmluvných a obchodných podmienok - 8861/2021 Príloha
2022\03\15
15.03.2022
 Súťažné podklady - 8861/2021 Súťažné podklady
2022\03\15
15.03.2022
22.07.2024 19:11:56