Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Modernizácia priestorov MTF STU Trnava - realizácia Fitness a stojiska na bicykle

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 76821570

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č. 11 Príloha
2021\08\06
06.08.2021
 Príloha -č. 10 Príloha
2021\08\06
06.08.2021
 Príloha č. 9 Príloha
2021\08\06
06.08.2021
 Príloha č. 6 Príloha
2021\08\06
06.08.2021
 Príloha č. 5 Príloha
2021\08\06
06.08.2021
 Príloha č. 4 Príloha
2021\08\06
06.08.2021
 Prílohy č.1, 2, 3, 7 a 8 Príloha
2021\08\06
06.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\06
06.08.2021
22.07.2024 20:02:07