Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Odstredivka pre odstreďovanie elektrolyty s výstupnou nádržou 400 litrov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 70525360 | Kód: 3794/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č.1 Príloha
2021\09\22
22.09.2021
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\09\22
22.09.2021
22.07.2024 19:37:31